لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
56دانشگاه علوم پزشکی مراغهhttps://www.mrgums.ac.ir/
57دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://jmu.ac.ir/fa
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
نمایش ۵۱ تا ۵۸ مورد از کل ۵۸ مورد.