لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
1دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir/
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
2دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir/
3دانشکده علوم پزشکی جیرفتhttp://www.jmu.ac.ir/
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/
4دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
5دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
6دانشگاه علوم پزشکی ارتشhttp://www.ajaums.ac.ir/
7دانشگاه علوم پزشکی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir/
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۸ مورد.