سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت







 
همکاران محترم واحد کارگزینی شبکه خمین

خانم اعظم فرهادی مسئول کارگزینی
آقای ابوالفضل رشیدی کارگزین

شرح وظایف :
- تهیه کلیه احکام کارگزینی؛پیگیری و انجام امور نقل و انتقالات وابلاغهای داخلی
- پاسخگویی به مکاتبات اداری؛
- تهیه گزارشات آماری مورد درخواست ریاست واحد یا مدیریت منابع انسانی؛
- اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام کلیه امور اداری مربوطه؛
- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرسنل بهداشتی و درمانی وپشتیبانی
- پی گیری امور مربوط به آموزش کارکنان و هماهنگی با رابط آموزشی؛
- امور مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان و پیام آوران بهداشت و ضریب Kو مشمولین تبصره 3وطرح بهبر
-انجام امورات رفاهی پرسنل اعم از بیمه های درمانی،تکمیلی،وامهای پرسنلی و صدور گواهیهای مربوطه
-صدور احکام مرخصی اعم از استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق
- انجام امور بازنشستگی؛
- سایر امور محوله.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved