سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در سال گذشته
 
1- برگزاری هفته سلامت و بهداشت مدارس (انجام آموزش بهداشت و برگزاری مراسم های مختلف و اهداء جوایز به دانش آموزان و اجرای زنگ سلامت با حضور مسئولین شهرستان
2- انجام معاینات مقدماتی و پزشکی نو آموزان (سنجش سلامت و تحصیلی) در یک پایگاه مشترک در شهر و روستا و معاینه 1450 نفر از نوآموزان شهرستان (100 در صد)
3- برگزاری آموزش یک روز بهورزان و کاردانها و کارشناسان و پزشکان و تهیه جزوه مربوط با حضور مسئولین استانی
4- معاینه 100 در صدی دانش آموزان گروههای هدف برای اولین بار در شهرستان (معاینه دانش آموزان اول راهنمایی و متوسطه شهر و روستا) و تکمیل شناسنامه سلامت و ارسال پس خوراند به مدارس.
5- انجام معاینات مقدماتی کلیه دانش آموزان مدارس روستایی (مقطع ابتدایی)
6- انجام بیمار یابی و درمان دانش آموزان آلوده به پدیکلوز در مدارس شهر و روستا به کمک همکاران بهورز و مربیان بهداشت مدارس شهری .
7- انجام آموزش پیشگیری از آنفلوانزا (سمینار یک روز) جهت مدیران ، مربیان بهداشت و مشاوران مدارس شهر و روستا به تعداد 300 نفر در سالن اجتماعات مرکز بهداشت.
8- آموزش پیشگیری از آنفلوانزا در کلیه مدارس شهری و روستایی (3 مقطع) با کمک کارشناسان ستادی و کاردانها و نمونه گیری از افراد مشکوک و حضور مستمر در مدارس جهت پی گیری مواد.
9- بازدید از مدارس با تکیه بر بهداشت محیط (سرویسهای بهداشتی و بوفه مدارس) و انجام مکاتبه در زمینه رفع نواقص با مدیریت آموزش و پرورش.
10- اجرای طرح ستاره مدارس به کمک بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط.
11- انجام آموزش پیشگیری از تالاسمی و انجام آزمون مربوط در مدارس متوسطه.
12- انجام برنامه آهن یاری به کمک واحد تغذیه در مدارس (راهنمایی و متوسطه) .
13- آموزش مصرف سبزی و میوه در بین دانش آموزان و والدین و بررسی اطلاعات .
14- انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول متوسطه بطور کامل 100% .
15- انجام واکسیناسیون هپاتیت B (دو نوبت) دانش آموزان متوسطه.
16- تهیه و توزیع خمیر دندان و مسواک در مدارس شهرستان (به تعداد 2000 عدد).
 
وضعیت فعلی در یک نگاه
در سال تحصیلی فعلی (89-88) در شهرستان خمین 15728 نفر دانش آموز در 233 آموزشگاه در حال تحصیل می باشد که از این تعداد 6698 نفر در مقطع ابتدایی در 143 آموزشگاه و تعداد 4635 نفر در مقطع راهنمایی در 51 آموزشگاه و تعداد 4395 نفر در مقطع متوسطه در 32 آموزشگاه در حال تحصیل می باشد.
الف: آمار کلی مدارس و دانش آموزان شهرستان خمین در سال تحصیلی 1389- 1388
 
 جدول شماره یک : آمار دانش آموزان به تفکیک شهر و روستا در سه مقطع تحصیلی
 
مقطع تحصیلی
تعداد مدارس
تعداد دانش آموز
تعدادکل مدارس
تعداد کل دانش آموزان
روستا
شهر
روستا
شهر
ابتدایی
109
34
1957
4741
143
6698
راهنمایی
29
22
1094
3541
51
4635
متوسطه
10
20
709
3013
30
3722
پیش دانشگاهی
1
6
37
636
7
673
جمع کل
149
82
3797
11931
231
15728
 
  • پنج آموزشگاه متوسطه شهرستان دارای کلاس های پیش دانشگاهی می باشد که یک مورد آن روستایی و چهار مورد شهری شامل مدارس شاهد و نمونه می باشد. دو آموزشگاه مختص پیش دانشگاهی بصورت روزانه و شبانه برای هر جنس وجود دارد.
 
جدول شماره 2 : وضعیت جنسیت و تراکم در دانش آموز در مدارس شهر و روستا
مقطع تحصیلی
تعداد کل دانش آموزان
دانش آموزان شهری
دانش آموزان  روستایی
متوسط تعداد دانش آموز در حال تحصیل در هر آموزشگاه
در صد جنسیت دانش آموزان در مدارس
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
شهر
روستا
پسر
دختر
ابتدایی
3264
3434
2325
2416
939
1018
140
18
2/50
8/49
راهنمایی
2195
2440
1700
1841
495
599
161
7/37
6/52
4/47
متوسطه
1792
1927
2/14
1601
383
326
6/150
71
9/51
1/48
کل
7251
7801
5437
5858
7/18
1943
-
-
-
-
 
جدول شماره 3 آمار دانش آموزان گروه هدف به تفکیک شهر و روستا سال تحصیلی 89-88
 
تعداد دانش آموزان
شهری
روستایی
کل
دختر
پسر
دختر
پسر
اول ابتدایی
450
505
201
274
1430
اول راهنمایی
556
639
164
199
1558
اول متوسطه
711
688
170
204
1773
کل مقطع ابتدایی
2325
2416
939
1018
6698
کل مقطع راهنمایی
1700
1841
495
599
4635
کل مقطع متوسطه
1412
1601
383
326
3722
جمع کل دانش آموزان
5437
5858
1817
1943
 
15053
در این سال تحصیلی برای اولین بار این مرکز موفق به انجام معاینات دانش آموزان اول متوسطه در مدارس شهر و روستا به طور صد در صد گردید و بعد از انجام معاینات پس خوراند تهیه و به مدارس داده شد تا پیگیربهای لازم انجام و افرادی که دارای اختلال یا بیماری بودند ارجاع داده شد و نتایج در شناسنامه سلامت ثبت گردید.
 
جدول شماره 4 وضعیت مدارس مختلط
 
مقطع تحصیلی
تعداد مدارس
درصد دانش آموز در حال تحصیل
شهری
روستا
شهری
روستا
ابتدایی
2
109
1/2
100
راهنمایی
-
16
-
50
 
در این شهرستان کلیه مدارس ابتدایی و روستایی مختلط هستند و به علت کاهش دانش آموزان در مقطع راهنمایی بیش از نیمی از مدارس راهنمایی به صورت مختلط هستند و تعدادی مدارس متوسطه که امکان مختلط نمودن آنها وجود ندارد در سال آینده با تعطیلی روبرو می شوند چون جمعیت دانش آموزان آنان به کمتر از 50 نفر رسیده است
 
جدول شماره 5 مدارس غیر انتفاعی (غیر دولتی) شهرستان خمین
 
مقطع تحصیلی
تعداد کل مدارس
تعداد مدارس بر حسب جنسیت
تعداد دانش آموز
درصد دانش آموزان در سال تحصیل کنونی
وضعیت ساختمانی
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
مناسب
نامناسب
ابتدایی
6
3
3
477
300
7/19
16
3
3
راهنمایی
3
2
1
143
75
7/7
4/4
-
3
متوسطه
3
2
1
105
66
5/6
6/4
-
3
 
مدارس غیر انتفاعی شهرستان فقط در شهر هستند و بجز سه مورد ابتدایی بقیه در ساختمانهای مسکونی و استیجاری و فاقد حیاط می باشند. (در حد حیاط یک منزل) و تعدادی از کلاسها در زیر زمین و یا راه پله برگزار می شوند که فاقد نور کافی (نور طبیعی) و تهویه می باشند. که می بایست در دادن مجوز به آنان تجدید نظر کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب – آموزش بهداشت
آموزش بهداشت در ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و بالابردن اطلاعات آنان در پیشگیری از بیماریها و حوادث و کاهش عوارض بیماریها بر کسی پوشیده نیست و می بایست در این زمینه برنامه ریزی وسیع شود و نیروی زیادی صرف نمود در سال تحصیلی کنونی با توجه به همه گیری بیماری آنفلوانزا و برنامه کشوری پیش گیری از بیماری ژنتیکی (تالاسمی) و فعالیت های مختلف بهداشتی (هفته اطلاع رسانی ایدز- هفته بهداشت روان – هفته بهداشت مدارس و هفته سلامت- هفته بهداشت دهان و دندان) کاردانها و کارشناسان و در بعضی موارد پزشکان در مدارس حضور یافته و برنامه های آموزشی اجرا نمودند. که می بایست جهت ایجاد انگیزه بیشتر و ترغیب کارکنان بهداشتی و درمانی در همکاری بیشتر در اجرای آموزش بهداشت بوجه ای در نظر گرفته شود که امکان تقدیر از آنان فراهم شود.
ما در مدارس راهنمایی و متوسطه در کنار انجام معاینات و غربالگری آموزش پیشگیری از بیماریها و رفتارهای پرخطر به اجرا گذاشته و پزشکان محترم و دیگر کارکنان با حوصله اقدام به آموزش فردی و گروهی دانش آموزان نمودند.
 
جدول شماره 7 برگزاری جلسات آموزشی در مدارس شهرستان خمین (سال تحصیلی89- 88)
 
مقطع تحصیلی
دانش آموز
اولیا و مربیان
تعداد جلسه
تعداد شرکت کننده
تعداد جلسه
تعداد شرکت کننده
ابتدایی
684
16460
160
1241
راهنمایی
416
14420
110
788
متوسطه
841
34530
148
590
 
 
 
جدول شماره 8 وضعیت مدارس شبانه روزی شهرستان
مقطع تحصیلی
تعداد آموزشگاه
تعداد آموزشگاه براساس محل
تعداد دانش آموز
در صد دانش آموزان در حال تحصیل به کل شهرستان
شهری
روستایی
شهری
روستایی
شهری
روستایی
راهنمایی
3
2
1
449
74
11
818
متوسطه
5
3
2
444
398
9
51
کل
8
5
3
893
472
-
-
 
علاوه بر مدارس شبانه روزی در شهر و روستاها که دانش آموزان آنها از روستاهای دور افتاده می باشد در مدارس شبانه روزی شهر(مدارس نمونه) دانش آموزان از شهرستانهای محلات و دلیجان در حال تحصیل می باشند. کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اقدام به ساخت یک مجتمع شبانه روزی دانش آموزی برای مقاطع راهنمایی و متوسطه جهت دانش آموزان بی بضاعت روستایی (خانواده های تحت پوشش) نمود که دارای امکانات رفاهی مناسب می باشد و در آنها اقدام به تشکیل کلاسهای فوق العاده جهت بالابردن پیشرفت تحصیلی و ارتقاء‌سطح سلامت و آگاهیهای اجتماعی می نماید.
 
 
 
 
 
جدول شماره 9 وضعیت مدارس استثنایی
مقطع تحصیلی
تعداد آموزشگاه
تعداد دانش آموز در حال تحصیل
تعداد دانش آموز بر حسب جنسیت
در صد دانش آموز بر حسب جنسیت
پسر
دختر
پسر
دختر
ابتدایی
2
79
43
36
4/54
6/45
راهنمایی
2
27
16
11
60
40
متوسطه
1
14
14
-
100
-
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved