سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
 
 
ردیف
نام واحد
تعداد جمعیت تحت پوشش
تعداد خانوار
تعداد زن
تعداد مرد
ملاحظات
1
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری
روستائی
پایگاه ضمیمه
14361           
3345
7132
7229
 
کل جمعیت شهری=80965
        خمین                            
 
کل خانوار          = 21163
 
کل جمعیت شهر زیر 20000
نفر قورچی باشی =1692
 
کل خانوار          = 511
روستائی 
4217                 
1221
2040
2177
2
مرکز بهداشتی درمانی شماره2شهری
پایگاه ضمیمه
15910           
4355
7885
8025
پایگاه شماره 1 شهید
پاکروان غیر ضمیمه
14755
                              
3950
7293
7481
3
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3شهری
19181
4417
9104
10077
4
 
مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری
 
 
پایگاه ضمیمه
16758        
5096
7339
9419
روستایی5498
 
 8       + افغانی
1638
2699
2297
5
مرکز بهداشتی درمانی قورچی باشی
شهری روستائی
کل جمعیت= 3450
پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه
1692
                              
511
828
864
روستائی
3450                  
1051
1677
1773
6
چهارچشمه
5544
1352
2690
2854
 
کل جمعیت روستایی =
                           40857
 
کل خانوار    = 12727
کل جمعیت شهرستان =
126419 
کل خانوارشهرستان =
          34401
 
 
 
 
 
 
 
7
خان آباد
1844
498
937
907
8
خلیل آباد
1696
493
845
851
9
خوگان
2432
736
1261
1171
10
دهنو
3349
817
1641
1708
11
رباطمراد
4746
1528
2303
2443
12
شهابیه
5372
+32  افغانی   
1719
2769
2603
13
فرنق
4199
1076
2041
2158
14
ورچه
1898
598
921
977
           جمع کل
126419
34401
61405
65014
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved