سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت      مرکزآموزش بهورزی
 رسمی    موذنی   محمد         مدیر مرکز
رسمی    عروجی   محمدعلی       مربی (کارشناس پرستاری)
رسمی      متقی           زهرا        مربی (کارشناس مامایی)
رسمی   بیات اصغری        عباس     مربی (کارشناس مبارزه بابیماریها)
      مربی (کاردان بهداشت خانواده ومدارس)
پیمانی        عرب نیا        لیلا         مربی(کارشناس بهداشت محیط)
      مربی (کارشناس پرستاری)
      ناظمه
پیمانی       مهاجری        زهرا        متصدی امور دفتری وبایگانی
      راننده
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved