سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت  
 
                 واحد نظارت بر درمان
 
 
نام ونام خانوادگی مسوول واحد: دکتر ابوذر صباغی
 
اهم وظایف و مسوولیت های واحد نظارت بر درمان:
 
1-      بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز تشخیصی ودرمانی سطح شهرستان اعم از مطب های خصوصی ، دفاتر کار و موسسات پزشکی
2-      نظارت و کنترل مجوزهای قانونی اشتغال در مراکز تشخیصی و درمانی
3-      نظارت بر حسن اجرای قوانین وایین نامه ها در کلیه مراکز فوق وانجام اقدامات تشخیصی ودرمانی در حیطه اختیارات مجاز
4-      نیاز سنجی ونظارت بر احداث هرگونه موسسه پزشکی
5-      کنترل بکارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوزهای قانونی لازم
6-      بررسی ورسیدگی به شکایات ،پاسخ واعلام نظر کارشناسی
7-      نظارت براجرای تعرفه های مصوب
8-       کشف فعالیتهای غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی یا افراد فاقد صلاحیت صورت می گیردو برخورد قانونی با این فعالیت ها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذی صلاح
9-      تعامل وهماهنگی با سایر سازمانها وادارات از جمله سازمان نظام پزشکی ، دادسرا،سازمانهای بیمه گر ،تعزیرات حکومتی و... جهت رسیدگی به جرائم پزشکی
 
 
واحدهای تحت پوشش:
 
کلیه مطبهای پزشکان عمومی و متخصص – مطبهای دندانپزشکی
 دفاترکار مامایی، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، مشاوره تغذیه و...
موسسات رادیولوژی،فیزیوتراپی
درمانگاههای خصوصی
لابراتوارهای پروتز دندانی
مووسسات ساخت عینک طبی
مراکز درمان سومصرف مواد و...
             
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved