سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت هدف بهداشت خانواده تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گروه آسیب پذیر جامعه (زنان در گروه سنی 49-10 ساله - کودکان زیر 6 سال و سالمندان) ‌می باشد.
برنامه های بهداشت خانواده شامل موارد زیر می باشند:
 برنامه کودکان
1-    مراقبت از کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی؛
2-    برنامه مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال)‌؛
3-    پایش رشد کودکان؛
4-    ترویج تغذیه با شیر مادر (بازدید از بیمارستانها وزایشگاهها، بازدید از مراکز صدور کوپن شیر مصنوعی، برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر)؛
 برنامه تنظیم خانواده
1-    آموزش مدد جویان کمیته امداد، داوطلبان سلامت، دانش آموزان دبیرستانی، مراجعان به مراکز آموزش قبل از ازدواج؛
2-    افزایش پوشش تنظیم خانواده؛
3-    افزایش جلب مشارکت مردم در برنامه های تنظیم خانواده؛
4-    تامین وسایل پیشگیری از بارداری و توزیع به موقع آن در مراکز شهری و روستایی؛
5-    بازدید از مراکز N.S.V و TL
6-     نظارت
  برنامه مادران
هدف ارتقاء سطح سلامت مادران، ایجاد زایمان ایمن، کاهش مرگ و میر نوزادان و یا مرده زایی؛
1-    آموزش کارکنان و زنان باردار، مدد جویان کمیته امداد، دانشجویان؛
2-    بررسی علت مرگ و میر مادران؛
3-    پیشگیری از زایمان زودرس؛
4-    نظارت (بر مراکز تسهیلات زایمانی، بیمارستان ها، ماماروستاها و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی)؛
5-    جمع آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمارها؛
6-     تهیه پمفلت و جزوه های آموزشی؛
7-    تامین مکمل های دارویی؛
8-    پیشگیری از هیپوترمی و مرگ نوزادان؛
9-    بازآموزی ماما روستاها و در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز آنان.
 
 
 
سرطان های شایع در زنان
1-    آموزش؛
2-    افزایش پوشش پاپ اسمیر؛
3-    پیگیری موارد مشکوک؛
4-    افزایش آگاهی زنان نسبت به انجام Self breast exam؛
5-    ارجاع موارد مشکوک به پاتولوژیست؛
6-     ارجاع برای انجام ماموگرافی.
    برنامه سالمندان
افزایش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده است.
این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی، کاهش مرگ و میر، افزایش امید به زندگی
و اعمال سیاست کنترل موالید می باشد.
هدف: افزایش آگاهی خانوارها در خصوص تغییرات ناشی از سالمندی- پوکی استخوان- تغذیه – یائسگی
و بهداشت روانی و شیوه زندگی سالم با استفاده از 4 جلد کتاب شیوه زندگی سالم در سالمندی می باشد.
1-    آموزش کارکنان رده های مختلف- خانوارها و سالمندان؛
2-    برگزاری کلاسهای بازآموزی؛
3-    بازدید از مراکز نگهداری سالمند؛
4-    بزرگداشت روز جهانی سالمند و تشویق کارکنان فعال در برنامه سالمندان؛
5-    تجزیه و تحلیل علل مرگ و میر سالمندان؛
6-     انجام طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت سالمندان در مراکز نگهداری سالمند.
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved