سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
3-1- تعریف بهداشت محیط
بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت.
و یا به عبارتی دیگری توازن و تطابقی که باید میان انسان و محیط زیست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزیستی جسمی روانی و اجتماعی برای او فراهم شود و پیشگیری از بیماریها بوسیله کنترل و از بین بردن عوامل محیطی که در انتقال و برقراری بیماری موثر هستند مورد نظر است
3-2- معرفی واحد
بهداشت محیط یکی از واحد های مهم بهداشتی با توجه به تعریف اختصاری آن که عبارت ازمساعد نمودن عوامل محیطی که بنحوی درزندگی افراد بشرمؤثرند.
بوضوح می توان دریافت که فعالیت بهداشت محیط درهمه زمینــــــه های بهداشتی وپیشگیری منجمله نظارت برآب آشامیدنی روستاها وشهرها (کلرسنجی وآزمایشات شیمیائی ومیکروبی )کنترل درتهیه وتوزیع مواد غذائی ،کنترل دفع مدفوع وفاضلاب ، دفن بهداشتی زباله ،کنترل آلودگی هوا ، بهداشت کار و کارگاهها و...که به سلامت جامعه وبالابردن بهداشت عمومی کمک می نماید. .بهداشت محیط این واحد مردمی همیشه مأنوس با هم وطن روستائی و شهری همواره فعالیت خود را وسیعتر نموده وهمگام با سایر ارگانهای دیگر سعی نموده است مسئولیت و وظیفه خطیرخویش را سنگینتر از گذشته حس نموده و درخدمت هموطنان عزیزبخصوص جامعه روستائی باشد ودرمصائب طبیعی مانند : زلزله و سیل ، یار و مددکار برادران و خواهران اسلامی خود گردد. 
 
3-3- وضعیت پرسنلی
      واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت خمین در حال حاظر با داشتن 3 نیروی ستادی و 4 نیروی محیطی مشغول انجام وظیفه می باشد ، که وضعیت فعلی چیدمان نیروها به شرح جدول زیر می باشد.
 
جدول شماره 1 - وضعیت پرسنلی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان خمین
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
وضعیت استخدامی
محل خدمت
سمت
سید ایرج هاشمی
فوق لیسانس
رسمی
 مرکز بهداشت
کارشناس مسئول 
هاجر السادات حسینی
لیسانس
پیمانی
 مرکز بهداشت
کارشناس ستادی
محمود رمضانی
فوق دیپلم
رسمی
 مرکز بهداشت
کاردان ستادی
هاشم مظاهری
فوق دیپلم
رسمی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری
مسئول بهداشت محیط
کریم خسروی
فوق دیپلم
رسمی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهری
مسئول بهداشت محیط
مریم طاهری
فوق دیپلم
رسمی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری
مسئول بهداشت محیط
مهری اکبری
لیسانس
قراردادی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری
مسئول بهداشت محیط
لیلا عرب نیا
لیسانس
پیمانی
 مرکز بهداشت
کارشناس ستادی
 
3-4- شرح وظایف و مسئولیتهای واحد
 
الف )‌‌ برنامه ریزی
-          تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشت
-          تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی
-          تدوین طرحهای مداخله ای
-          تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
-          تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای با اولویت التور
-          تدوین برنامه مراسم گرامیداشت روز بهداشت محیط (یازدهم اسفند هر سال )
 
ب ) نظارت و پایش
-          پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی
-          پایش فعالیت های خانه های بهداشت
-          نظارت بر عملکرد تأسیسات آبرسانی شهری و روستائی
-          نظارت برعملکرد تأسیسات فاضلاب
-          نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
-          نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی وضدعفونی اماکن عمومی
-          نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف
-          نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرداد با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری در خصوص مبارزه با جوندگان
-          نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی
 
ج ) هماهنگی
1.       هماهنگی درون بخش
-          هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر ، پمفلت وتراکت
-          هماهنگی با گروه تخصصی پیشگیری ومبارزه با بیماریها درخصوص پیشگیری ومهار بیماریهای روده ای و اپیدمی
-          هماهنگی با گروه تخصصی تغذیه وتنظیم خانواده درخصوص برنامه های کنترل نمکهای ید دار و غنی سازی آرد
-          هماهنگی با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و مؤسسات آموزشی و توزیع شیر درمدارس
-          هماهنگی با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسی میزان فلوراید در آب آشامیدنی
-          هماهنگی با معاونت درمان در خصوص بازدید از بیمارستانها و مراکز پرتوزا
-          هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
-          هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام پاسخ
-          هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه
 
2.       هماهنگی برون بخش
-          هماهنگی با مراجع قضائی درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائی
-          هماهنگی با نیروی انتظامی ( اداره اماکن ) درخصوص تعطیل واحدهای متخلف وجلب متهمین
-          هماهنگی با شرکت آب وفاضلاب شهری و روستائی در ارتباط با نظارت بر آب آشامیدنی
-          هماهنگی با اداره بازرگانی شهرستان و عضویت درکمیسیون نظارت
-          هماهنگی با شهرداریها و سازمانهای مرتبط
-          هماهنگی با مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوط
-          هماهنگی با واحد نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی
-          هماهنگی با کارگروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه‌ای استان
-          هماهنگی با اداره بهزیستی درخصوص تأسیس مهدهای کودک و مراکز نگهداری افراد سالمند وناتوان جسمی و ... .

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved