سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتكوچك يا بزرگ كردن بخش :.
بیماریها

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها در یک نگاه
 (1)
 
با توجه به حساسیت و کشندگی صددرصد و حتمی بیماری، خدمات درمان پیشگیری هاری (واکسیناسیون ضد هاری) برای هر مورد حیوان گزیدگی (توسط حیواناتی از قبیل سگ، گربه، موش خرما، گوسفند، الاغ، میمون، همستر و ...) به صورت متمرکز در مرکز شماره 2 شهری(خود کفایی) واقع در خیابان شریعتی در ساعت اداری وبیمارستان امام خمینی (ره) در ساعات غیر اداری در تمامی ایام هفته ارائه می گردد.
 
(2)
 
پایگاه های دیده ور آنفولانزا در شهرستان خمین :
                        مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری واقع در خیابان تهران پشت بهزیستی
                            
(3)
 
 آدرس پایگاهها و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری به شرح ذیل است:
uمرکز شماره 2 شهری(خود کفایی) واقع در خیابان شریعتی شماره تلفن:46229227 
(4)
 
کلیه خدمات تشخیصی (وسایل نمونه گیری و آزمایش) و درمانی (ویزیت و دارو) سل در تمام مراکز بهداشتی درمانی رایگان است
(5)
 
مراکز نمونه گیری خون پاشنه پای نوزادان بمنظور غربالگری اختلال کم کاری مادرزادی تیروئید در شهرستان خمین عبارتند از:
 
 
 
 
 
مرکز بهداشتی درمانی شماره4 شهری
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چهارچشمه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خان آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قورچی باشی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خلیل آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهنو
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فرنق
مرکز بهداشتی درمانی روستایی رباط مراد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهابیه
 
 
علاوه بر مراکز فوق در بیمارستان امام خمینی(ره) نیز بعنوان بیمارستان و زایشگاه مرکزی خمین نمونه گیری انجام می گیرد.
 
(6)
 
آدرس محل کاهش آسیب گذری مردان (DIC): خمین-خیابان تهران
 
آدرس مرکز اجتماع درمان مدارT.C)): خمین-بهزیستی شاهین،بلوار پاسداران ،کوچه گلها46331813
 
 
شرح کلی وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
           واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که وظیفه برقراری و اجرای نظام مراقبت بیماریهای واگیر (مشمول گزارس دهی فوری و غیر فوری)، بیماریهای غیر واگیر، بیماریهای درحال ریشه کنی و حذف ، بیماریهای نوپدید و بازپدید، مدیریت برنامه گسترش ایمن سازی، گسترش سلامت تزریق، کنترل عوارض واکسیناسیون، مراقبت بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، بیماریهای منتقله از طریق ناقلین، بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماریها در منطقه، افزایش سطح آکاهی مردم نسبت به راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریها، ارتقا سطح سلامت بر اساس برنامه ها و بهبود شاخصهای بهداشتی و رعایت استانداردها را در جمعیت تحت پوشش برعهده دارد.
 
         فعالیت های این واحد از یک دیدگاه به دو قسمت عمده تقسیم می گردد:
بیماریهای واگیر شامل:
·بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
·بیماریهای مشترک انسان و حیوان
·بیماریهای منتقله از حشرات و بندپایان، آب و غذا
·بیماریهای ایدز ، STI و هپاتیتهای ویروسی
·سل و جذام
 
 
بیماریهای غیر واگیر شامل:
·تالاسمی
·هیپوتیروئیدی مادرزادی
·بیماری پرفشاری خون
·بیماری دیابت
·سوانح و حوادث
·سرطانها
 
اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها عبارتند از :
 
1. اجرای نظام مراقبت بیماریها یعنی جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری در شهرستان و تجزیه و تحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در شهرستان و برنامه ریزی و اجرای مداخله و راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر)
2. پشتیبانی واحدهای تحت پوشش در سطح مراکز بهداشتی درمانی از نظر تامین نیروی انسانی و مالی
3. تجهیز خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی به وسایل، فرمها، رسانه های آموزشی مورد نیاز اجرای برنامه ها و آخرین دستورالعملهای کشوری
4. نظارت، پایش و ارزشیابی مداوم نیروها، برنامه ها و طرحهای کشوری و کشف مشکلات و ارائه راهکارها و مداخله های مناسب بمنظور ارتقاء روند فعلی
5. بیماریابی بیماریهای واگیر (گرفتن نمونه خلط، گرفتن سواب رکتال، گرفتن لام خون محیطی و گرفتن نمونه ترشحات حلقی) در سطح خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی (نمونه گیری و انجام این آزمایشات رایگان است) و کشف زود هنگام بیماریهای مدنظر و طغیانهای احتمالی و محدودسازی هرچه سریعتر آنها
6. بیماریابی بیماریهای غیرواگیر (فشارخون، دیابت، بیماریهای روانی) و ارائه خدمات لازم(کنترل طغیان خاموش، جاری، پنهان و روزافزون این بیماریها در جمعیت)
7. اجرای موازین پیشگیری، پیگیری و درمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند.
8. داشتن توانایی لازم فنی، تجهیزاتی، دارویی، هماهنگی بین بخشی و درون بخشی و ... جهت مقابله با همه گیری احتمالی بیماریهای مختلف (بیماری های واگیر و غیر واگیر)
9. آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر)
10.                     ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان
11.                     تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان و نگهداری آنها در شرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها در سطح مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان
12.                     برنامه ریزی و نظارت بر اجرای واکسیناسیون در مناطق و جمعیت های آسیب پذیر (عشایر، حاشیه شهر ها، اتباع بیگانه و مناطق فاقد دسترسی به تسهیلات بهداشتی)
13.                     برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه و مهمانان وارده به شهرستان که از سایر مناطق آلوده کشور جهت گردشگری مراجعه می کنند
14.                     انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت و کزاز درسربازان، هپاتیت B درکارکنان بهداشتی و افراد درمعرض خطر، آنفولانزا در گروههای در معرض خطر، در معرض تماس و ...)
15.                     تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی و برون بخشی در زمینه بیماریهای مختلف و طرح مسائل حاد و مهم در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان، جهت بعضی از مسائل که نیاز به همکاری درون بخشی و بین بخشی است. این واحد به عنوان هماهنگ کننده اقدام به برگزاری جلسات نموده و اقدامات مورد نیاز دستگاههای گوناگون را در آن موضوع خاص هماهنگ و ساماندهی میکند ، تا در آینده نتیجه ای بهتر عاید سیستم بهداشتی شود. از جمله این کمیته ها می توان به کمیته بیماریهای اسهالی ، کمیته بیماریهای مشترک ، کمیته تالاسمی و کمیته جامعه ایمن... اشاره کرد.
16.                     راه اندازی، تامین نیرو و تجهیزات در پایگاههای مشاوره با بیماریهای رفتاری بمنظور ارائه مشاوره و خدمات درمانی، مشاوره ای، آموزشی به عامه مردم بویژه افراد دارای رفتار پرخطر و مراقبت مداوم و درمان مورد نیاز به بیماران HIV مثبت
17.                     تشکیل و دبیری کارگروه HIV / ایدز شهرستان و کمیته های مربوط
18.                     ثبت بیماران سرطانی بر مبنای گزارش مراکز درمانی، تشخیصی و بر مبنای جمعیت (گورستانها، مراکز پزشکی قانونی و ...)
19.                     درمان پیشگیری هاری بصورت متمرکز در مرکز شماره 2 شهری(خود کفایی) واقع در خیابان شریعتی در ساعت اداری وبیمارستان امام خمینی (ره) در ساعات غیر اداری با توجه به حساسیت موضوع
 در تمامی ایام هفته ارائه می گردد.
20.                     پیگیری تک تک موارد حیوان گزیده و تکمیل واکسیناسیون ضد هاری ایشان از طرف ستاد و بصورت متمرکز
21.                     غربالگری مزودجین و شناسایی موارد ناقل تالاسمی و مشاوره با ایشان و انجام PND و سایر اقدامات ضروری مورد نیاز
22.                     اجرای برنامه کنترل ناقلین و چک حشره شناسی در برخی از مناطق شهرستان. تعدادی از بیماریها توسط ناقلین (پشه ها ، شپش ها ، کنه ها ، کک ها و...) منتقل می شوند ، از جمله این بیماریها می توان به مالاریا ، سالک ، تب راجعه ، تیفوس ، تب های خونریزی دهنده و... اشاره کرد. اطلاع از گونه های ناقل، وفور ناقل در هر منطقه، نوع زندگی ناقل، عادات ناقل، مهاجرت ناقل، وضعیت اکولوژیکی مناطق و... می تواند سیستم بهداشتی را در انتخاب روشهای مناسب در مبارزه با ناقلین یاری دهد، بنابراین برنامه مطالعه و بررسی ناقلین شهرستان یکی از برنامه های اساسی واحد مبارزه با بیماریها به شمار می آید، که در این برنامه ها با استفاده از روشهای مختلف ناقلین هر منطقه صید شده و گونه آن تشخیص داده می شود و در صورت نیاز روش مبارزه با آن ناقل انتخاب می شود.
23.                     برنامه ریزی عملیاتی بصورت سالیانه، جهت هدفمند بودن فعالیتهای مبارزه با بیماریها. این واحد در ابتدای هر سال اقدام به تهیه یک برنامه زمانبندی شده با اهداف مشخص برای هر بیماری بطور جداگانه نموده و در طول سال طبق همان برنامه فعالیتهای خود را اجرا می کند.
 
مروری بر بیماری های مهم و نظام مراقبت آنها
 
الف - بیماریهای واگیر:
 
درحال حاضر 30 بیماری مهم واگیر تحت مراقبت قرار دارد،که در اینجا بطور مختصر به بیان برخی از آنها می پردازیم
 
 
 
 
 
مالاریا
بیماری مالاریا تا چند سال پیش یکی از مشکلات اساسی شهرستان در زمینه بهداشتی بوده است و در حال حاضر به دلیل زحمات چندین ساله پرسنل بهداشتی، این بیماری بطور کامل در شهرستان تحت کنترل قرار دارد. ولی به دلیل ارتباط گسترده و فراگیر شهرستان با کانونهای آلوده، پایش و مراقبت مداوم بیماری به شرح ذیل صورت می پذیرد:
- تامین و توزیع وسایل نمونه گیری به میزان کافی (لام، لانست و ...)
- آموزش بصورت برگزاری سمینار و کلاسهای آموزشی با شروع فصل گرما بصورت سالیانه برای حساس نمودن پرسنل بهداشتی
- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت عموم مردم توسط پرسنل بهداشتی شاغل در مراکز و خانه های بهداشت
- بیماریابی (تهیه لام خون محیطی) از افراد تبدار مشکوک، گردشگران از مناطق با خطر بالا از نظر انتقال بیماری و مسافرین به مناطق با خطر بالای بیماری مانند بندر عسلویه ، بندر عباس و...
- آزمایش نمونه های افراد مشکوک در اسرع وقت (بطور ریگان)
- دپوی داروی مورد نیاز در مرکز بهداشت شهرستان
- درمان سریع بیماران تشخیص داده شده، پیگیری و پایش درمان
 
سل
بیماری سل یکی از بیماریهای بازپدید است که پس از یک دوره کاهش بروز در کل جهان، به علت همزمانی با عفونت HIV و مقاومت دارویی (MDR) با شدت بیشتری در حال انتشار در جهان می باشد بطوریکه در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های سازمان بهداشت جهانی مطرح می باشد. در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها مطابق با دستورالعمل کشوری مبارزه با سل اقداماتی به شرح زیر در سطح شهرستان انجام می دهد:
- تامین و توزیع داروهای ترکیبی مبارزه با سل و وسایل نمونه گیری
- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف ، راههای انتقال ، راههای پیشگیری و... جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
- بیماریابی (تهیه نمونه خلط ) از افراد مشکوک (دارای سرفه بیش از 2 هفته)
- آزمایش نمونه های جمع آوری شده در اسرع وقت
- درمان بیماران کشف شده با راهکار DOTS (درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم) جهت پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه
- پیگیری افراد خانواده و افراد در معرض تماس با بیمار جهت شناسایی موارد جدید سل
- پیگیری درمان بیماران و پایش آنها برای جلو گیری از موارد عدم موفقیت درمان
- درمان پیشگیری بیماران HIV مثبت
 
 
کلیه خدمات تشخیصی (وسایل نمونه گیری و آزمایش) و درمانی (ویزیت و دارو) سل در تمام مراکز بهداشتی درمانی رایگان است
 
 
فلج اطفال:
 
بیماری فلج اطفال به این علت حائز اهمیت می باشد که جهان درحال حاضر در حال ریشه کنی این بیماری می باشد و بروز حتی یک مورد نیز به عنوان اپیدمی محسوب می شود،کشور ایران نیز همگام با سایر کشورهای جهان در این زمینه فعالیت می کند وتاکنون زحمات زیادی در این زمینه انجام شده و در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها فعالیتهایی به شرح زیر انجام می دهد:
- آموزش تعاریف، راههای انتقال و نحوه برخورد با مورد مشکوک به پرسنل بهداشتی
- حساس سازی پرسنل بهداشتی با ارسال دستورالعمل های جدید
- بیماریابی و گزارش سریع و تلفنی موارد مشکوک
- بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی
- تهیه 2 نمونه مدفوع و ارسال به آزمایشگاه ویروس شناسی کشوری طی24-48 روز جهت تایید یا رد بیماری از موارد مشکوک
- واکسیناسیون کودکان برعلیه بیماری در تمامی نقاط شهرستان و حتی جمعیتهای عشایری و حاشیه نشینها
- لکه گیری واکسیناسیون در مناطقی که پوشش پایینی دارند و در مهاجرین خارجی در اوایل هر سال در دو نوبت
 
 تب مالت:
تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام می باشد که اغلب حیوانات اهلی را درگیر می کند و انسان بطور اتفاقی در مسیر این بیماری قرار می گیرد،این بیماری مشکل اصلی منطقه است و استان مرکزی چهارمین بروز کشوری را داراست و چون به عنوان یک بیماری شغلی به حساب می آید ،در نتیجه بیشتر بین دامداران ،قصابان وکسانی که به نحوی با دام درتماسند مشاهده می گردد. در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها همگام با سایر نقاط استان و سازمان دامپزشکی اقداماتی به شرح زیر در این زمینه انجام می دهد:
- آموزش بیماری، راههای انتقال، روشهای پیشگیری و محافظت فردی به پرسنل بهداشتی در غالب برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی و به عموم مردم به خصوص دامداران و... توسط پرسنل بهداشتی آموزش دیده
-  برگزاری کمیته بیماریهای مشترک و هماهنگی با دامپزشکی جهت واکسیناسیون به موقع دامها و معدوم کردن حیوانات آلوده
-  بیماریابی و درمان افراد مبتلا و پیگیری ادامه درمان و بهبودی
-  تامین و توزیع داروهای مورد نیاز جهت درمان مبتلایان
-  بررسی افراد مبتلا و آموزش آنها
 
 
آنفولانزا و آنفلوآنزای پرندگان:
یکی از شایعترین بیماری های جوامع که بار اقتصادی بسیار سنگینی تحمیل می کند بیماری آنفولانز است. اینبیماری یکی از بیماریهای ویروسی حاد می باشد که هر10 تا 20 سال یکبار بصورت پاندمی (جهانگیری) بروز می کند،در حال حاضر ما در زمان تخمینی بروز پاندمی این بیماری هستیم که بدلیل وجود جمعیت بالای افرادحساس به بیماری نوپدید آنفولانزای پرندگان در حال شکل گیری است و با توجه به کشندگی بالای ویروس فعلی در حال حاضر یکی از اورژانسهای جهانی می باشد. در همین راستا این واحد اقداماتی به شرح زیر جهت مقابله با بروز این بیماری خطرناک انجام میدهد:
- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف بیماری ، نحوه تشخیص افراد مشکوک و نحوه برخورد با آنها جهت پرسنل بهداشتی
- برگزاری کمیته بیماریهای مشترک با همکاری ارگانهای مختلف شهرستان و آمادگی جهت مقابله با اپیدمی احتمالی
- واکسیناسیون گروههای در معرض خطر برعلیه بیماری (با توجه به محدود بودن میزان واکسن فقط گروههای درمعرض خطر واکسینه می شوند)
- تشکیل و تجهیز دو اکیپ شامل پزشک، کارشناس مبارزه، کارشناس بهداشت محیط، راننده جهت مقابله با طغیان احتمالی
- تجهیز و آماده سازی دو اکیپ مختلف متشکل از پزشک ، کارشناس مبارزه ، کارشناس بهداشت محیط و راننده جهت مقابله با گزارشهای احتمالی
- هماهنگی با سازمان دامپزشکی در صورت بروز بیماری در ماکیان و حضور اکیپ ویژه در محل جهت معدوم سازی و محدود نمودن دامنه بیماری و شروع درمان پیشگیری پرسنل در معرض خطر
-پایش و کنترل سوشهای در گردش ویروسهای آنفولانزای انسانی در جمعیت بوسیله نمونه گیری ترشحات حلقی (در موارد مشکوک به آنفولانزای انسانی و پرندگان) در پایگاه های دیده ور آنفولانزا و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ویروس شناسی کشوری
 
 
 
پایگاه های دیده ور آنفولانزا در شهرستان خمین عبارتند از:
    مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری واقع در خیابان تهران پشت بهزیستی
                   
          
   بیماریهای اسهالی:
 
یکی از مشکلات اساسی شهرستان بیماریهای اسهالی می باشد. آموزش نحوه صحیح ضدعفونی کردن آب مصرفی و حساس سازی مسئولان در رسیدگی به آب آشامیدنی و سبزیکاریهای اطراف شهر از اقدامات موثر در این زمینه می باشد، اقدامات دیگری که توسط واحد مبارزه با بیماریها در این زمینه انجام می شود به شرح زیر است:
-  برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف و نحوه مراقبت بیماریهای اسهالی جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
-  آموزش و اطلاع رسانی در زمینه ضدعفونی کردن آب، میوه و سبزیجات
-  بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بیمار و خانواده بیمار
-  بیماریابی با استفاده از گرفتن نمونه مدفوع ( سواب رکتال ) از کلیه موارد اسهالی جهت کشف به موقع و پیشگیری از بیماری شدید و کشنده وبا
- گزارش گیری از بیمارستانها و مطبهای خصوصی و مراقبت و پیگیری بیماران گزارش شده
- آمادگی در خصوص طغیانهای احتمالی . برگزاری جلسات درون بخشی و بین بخشی
- کشف طغیانها و اقدام فوری و بهنگام جهت کنترل طغیان
- دپوی داروهای مورد نیاز برای کنترل طغیان احتمالی
 
هاری:
 
بیماری هاری یک بیماری صعب العلاج و 100 در صد کشنده می باشد که در اثر گزش حیوانات خونگرم ایجاد می شود و در حال حاضر نیز به دلیل گزارش موارد قطعی از هاری حیوانی و تعدادی موارد مشکوک انسانی در استان و کشندگی بالای آن به عنوان یک اورژانس مطرح می باشد. سیستم بهداشتی در این زمینه همیشه باید هوشیار بوده و موارد حیوان گزیدگی را به سرعت کشف و مراقبتهای مورد نیاز را برای آنها انجام دهد ، در همین راستا و در جهت پیشگیری از بیماری کشنده هاری اقداماتی به شرح زیر توسط واحد مبارزه با بیماریها انجام می شود:
 
-  آموزش و ایجاد حساسیت جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمینه آشنایی با بیماری هاری
-  آموزش و حساس سازی پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمینه لزوم پیگیری و مراقبت موارد حیوان گزیده
-  تزریق سرم و واکسن ضد هاری برای موارد حیوان گزیده در اسرع وقت و پیگیری ادامه درمان توسط مرکز پیشگیری و درمان هاری 
-  گزارش فوری موارد مشکوک انسانی و بررسی اپیدمیولوژی مورد
-  گزارش موارد مشکوک حیوانی به اداره دامپزشکی جهت بررسی موارد و تهیه نمونه
-   برگزاری جلسات هماهنگی با ارگانهای درگیر در این زمینه جهت همفکری و گزارش فعالیتها و رفع مشکلات و بویژه ساماندهی اتلاف سگهای ولگرد
-   اتلاف سگهای ولگرد به عنوان یکی از عوامل خطر در زمینه بروز بیماری (لازم به ذکر است که تمامی حیوانات خونگرم می توانند باعث بیماری شوند)
-   پیگیری انجام واکسیناسیون موارد حیوان گزیدگی از ستاد به صورت موردی با توجه به حساسیت موضوع
 
سرخک:
 
بیماری سرخک در مرحله حذف قرار دارد (حذف:به معنی کنترل بیماری به نحوی است که بیماری مشکل بهداشتی منطقه نباشد)،در مورد این بیماری اقدامات زیر انجام می شود:
- آموزش تعاریف ،نحوه انتقال و راههای پیشگیری و عوارض بیماری به پرسنل بهداشتی
- حساس سازی پرسنل در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی
- گزارش موارد مشکوک به سطح استانی
- بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافیان از نظر ابتلا
- تهیه 3 نمونه ادرار،سرم خون و حلق و ارسال در اسرع وقت به آزمایشگاه ویروس شناسی کشوری برای تایید یا رد بیماری
- واکسیناسیون کودکان در تمامی نقاط شهرستان علیه بیماری
- واکسیناسیون عشایر و حاشیه نشینان علیه بیماری
 
ایدز و هپاتیت های ویروسی:
 
در حال حاضر جهان در مرحله پاندمی (جهان گیری) بیماریهای خونی، سرمی مانند ایدز ، هپاتیت B و Cقرار دارد ، بیماریهای فوق از نوع بیماریهای ویروسی بوده که اکثرا فاقد واکسن و دارو می باشند ، لذا پیشگیری مهمترین راه مقابله با آنها می باشد و در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها اقداماتی به شرح زیر انجام می دهد:
 
- اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه راههای پیشگیری
- برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
-  انجام مشاوره جهت کسانی که رفتارهای پرخطر داشته اند در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری همچنین ارائه خدمات اطلاع رسانی و مشاوره به عامه مردم از طریق پایگاهها و مراکز مشاوره که در ذیل اشاره شده است.
-  بیماریابی ، مراقبت ، مشاوره و راهنمایی بیماران مبتلا
-  گزارش گیری از انتقال خون ، مطبها و آزمایشگاههای خصوصی و پیگیری بیماران
-  واکسیناسیون هپاتیت B برای کلیه کودکان، افراد در معرض خطر و خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت ب
-  گزارش موارد بصورت کتبی و ماهیانه به سطح بالاتر
- هدایت، راهنمایی و تنظیم قرارداد بمنظور راه اندازی مرکز کاهش آسیب گذری (DIC) توسط بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آن
 
 
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها علاوه بر بیماریهای فوق این واحد بیماریهایی نظیر سالک ، مننژیت ، سرخجه ، سرخجه مادرزادی ، اوریون ، دیفتری ، کزاز ، کزاز نوزادی ، سیاه سرفه ، تیفوئید(حصبه) ، عوارض واکسیناسیون ، تبهای خونریزی دهنده ، جذام ، تب راجعه ، تیفوس ، توکسو پلاسموز ، کیست هیداتید ، گال(جرب) ، بیماریهای آمیزشی ( سوزاک ، سیفلیس و... ) و... را نیز تحت مراقبت و پیگیری دارد. 
 
 
     جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارسال آمارها:
 
آمار بیماریهای واگیر از سطح خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی (اولین سطح سیستم بهداشتی) توسط مراکز بهداشتی درمانی و نیز آمار رسیده از مطبهای خصوصی، آزمایشگاهها و بیمارستانها جمع آوری شده و از آنجا به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می گردد سپس توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و این تجزیه و تحلیل ها در تعیین خط مشی ها و تصمیم گیریهای بهداشتی و تخصیص منابع و امکانات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آمار فوق سپس به سطوح بالاتر ارائه می گردد.با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مرکز بهداشت به صورت فعال و روزانه به کلیه مطبها و بیمارستانها سرکشی می کنند.
 
       انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری:
 
در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به راه اندازی مرکز و پایگاههای مشاوره بیماریهای رفتاری نموده است که این مراکز در زمینه های ذیل فعالیت می کنند :
-   آموزش ، مشاوره و آزمایش داوطلبانه از افراد دارای رفتار پر خطر ( تماسهای جنسی غیر ایمن ، افراد دارای شرکای جنسی متعدد ، معتادان تزریقی و...)
-  آموزش ، مشاوره و درمان بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی
-  آموزش ، مشاوره و کاهش آسیب در افراد دارای رفتار پرخطر
-  آموزش ، مشاوره و مراقبت از افراد آلوده به ایدز و خانواده آنان
-  مشاوره و انجام پیشگیری دارویی برای افراد تماس یافته با خون و ترشحات آلوده
 
 
 
آدرس پایگاهها و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری به شرح ذیل است:
 مرکز شماره 2 شهری(خود کفایی) واقع در خیابان شریعتی شماره تلفن:46229227 
 
ب - بیماری های غیر واگیر
 
دیابت:
 
دیابت نوع 2 یکی از مشکلات بهداشتی جامعه است که با توجه به افزایش امید به زندگی و گسترش زندگی بی تحرک ماشینی شیوع روز افزون آن مورد انتظار است؛ بحق دیابت را باید طغیا ن خاموش دانست چرا که با عوارض گوناگون آن مانند عوارض قلبی عروقی، عوارض چشمی و نابینایی، عوارض کلیوی و ... آسیبهای جبران ناپذیری به مردم و جامعه بجا می گذارد. فعالیتهایی که به طور معمول برای دیابت صورت می گیرد عبارتست از:
- آموزش در خصوص دیابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی
- نظارت بر شناسایی بیماران دیابتی در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراقبت ماهیانه آنها توسط بهورز و مراقبت سه ماهه پزشک جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری
 - هماهنگی بین خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی با واحد دیابت در جهت مراقبت بیماران
 - غربالگری هر سه سال یکبار کلیه افراد در معرض خطر بالای 30 سال و خانمهای باردار
 - ارائه خدمات به بیماران دیابتی در مراکز و پایگاههای شهری بصورت غیرفعال
 - شناسایی افراد پره دیابتیک و غربالگری سالیانه ایشان
 
فشار خون:
فشارخون نیز چون دیابت با توجه به تغییر الگوی زندگی و عوارض قلبی، کلیوی و ... خود به عنوان طغیان خاموش مطرح بوده و فعالیتهای ذیل برای آن در حال انجام است:
 
- آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی
- غربالگری فشار خون در سطح خانه های بهداشت جهت شناسایی بیماران فشارخونی و مراقبت ماهیانه آنها توسط بهورز و مراقبت سه ماهه پزشک جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری
 
 
تالاسمی:
 
- آموزش در خصوص تالاسمی و عوارض آن و همچنین چگونگی انتقال بیماری از والدین به فرزندان به عموم مردم و کارکنان بهداشتی و همچنین عاقدین (دفاتر ازدواج)
- غربالگری دختران و پسران متقاضی ازدواج (استراتژی اول تالاسمی)
- مشاوره جهت زوج ناقل
- مراقبت تنظیم خانواده دقیق و مطمئن زوج ناقل
- مراقبت زوج ناقل به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور انجام آزمایشات تشخیص پیش از تولد (PND)برای والدین و جنین و در صورت نیاز انجام سقط درمانی
- کنترل زوجهایی که قبل از سال 1376 ازدواج کرده اند و دارای کودک مبتلا هستند. (استراتژی دوم) چون قبل از سال 76 آزمایشات قبل از ازدواج انجام نمی شده و زوجین از وضعیت ناقل بودن یا نبودن خود بی خبرند.
 - مراقبت والدین بیماران تالاسمی و همراهی آنها تا به دنیا آوردن یک نوزاد سالم 
 - مراقبت زوجهایی که کودک سالم دارند اما در طی آزمایشات معمول متوجه ناقل بودن خود شده اند (اجرای استراتژی سوم پیشگیری از تالاسمی ماژور)
 
اختلال کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان:
بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید باعث ایجاد یک مورد عقب ماندگی ذهنی در هر 500 تولد زنده می گردد. با غربالگری و آزمایش خون پاشنه پای نوزادان می توان از بروز یک مورد عقب ماندگی جلوگیری کرد و علاوه بر بخشیدن زندگی عادی به فرد مبتلا، خانواده و جامعه را نیز از پذیرش بار یک فرد عقب مانده نجات داد. بدین منظور برنامه غربالگری نوزادان از نظر کم کاری مادرزادی تیروئید به شرح ذیل در حال اجراست:
 
- آموزش و اطلاع رسانی به مردم، خانمهای باردار و کلیه پرسنل مراکز بهداشتی درمانی اعم از پرسنل مبارزه، ماما، بهداشت خانواده و پزشک 
- اجرای غربالگری و گرفتن خون پاشنه پای نوزادان در9 مرکز بهداشتی درمانی مختلف و بیمارستان امام خمینی(
ره) بعنوان زایشگاه شهرستان
- تامین وسایل و مواد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری
- ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان واقع در مرکز بهداشت استان
- پاسخگو بودن در خصوص جواب آزمایشات به والدین
- پیگیری و فراخوان موارد مشکوک به هیپوتیروئیدی جهت آزمایشهای مجدد و تائید بیماری و سایر اقدامات مورد نیاز 
- ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت
 
 
 
مراکز نمونه گیری خون پاشنه پای نوزادان در شهرستان خمین عبارتند از:
 
مرکز بهداشتی درمانی شماره4 شهری
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چهارچشمه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خان آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قورچی باشی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خلیل آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهنو
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فرنق
مرکز بهداشتی درمانی روستایی رباط مراد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهابیه
 
 
علاوه بر مراکز فوق در بیمارستان امام خمینی(ره) نیز بعنوان بیمارستان و زایشگاه مرکزی خمین نمونه گیری انجام می گیرد.
 
 
.
 
 
 
 
سوانح و حوادث:
 
- آموزش به عموم مردم نسبت به اهمیت سوانح و حوادث و میزان مرگ و میر بالای آن
- تکمیل نمودن چک لیستهای ایمنی منزل در سطح خانه های بهداشت هر 6 ماه و آموزش جهت برطرف نمودن عوامل حادثه زا و اصلاح مکانهای حادثه زا در منازل در سطح روستاها
- ثبت حوادث در بیمارستانها به منظور شناسایی اولویت عاملهای سوانح و حوادث در شهرستان جهت برنامه ریزی و پیشگیری
 
سرطان:
- تشکیل کمیته سرطان با شرکت مسئولین اتاقهای عمل و مدارک پزشکی بیمارستانها و پاتولوژیست، مسئول ثبت احوال شهرستانها، پزشکی قانونی
- گرفتن آمارهای سرطان از مراکز پاتولوژی و بیمارستانها
- گرفتن آمارها از مراکزی همچون گورستانها، پزشکی قانونی و ... بمنظور تقویت سیستم گزارش سرطان بر مبنای جمعیت
- آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شایع در شهرستان نظیر، پوست، خون، معده و برگزای همایش بمنظور اطلاع رسانی به مردم درخصوص هشدارهای مهم پیشگیری از سرطان و اصلاح رژیم غذایی و رفتارهای تسهیل کننده ایجاد سرطان مانند ترک دخانیات، استفاده از سبزیجات و میوه ها و ...  
 
      گزارش دهی بیماریهای واگیر و غیرواگیر:
 
 
بیماریهای واگیر بر حسب شدت ، میزان کشندگی ، مرحله کنترل و استراتژیهای ملی و بین المللی به صورت فوری(تلفنی) و کتبی(ماهیانه) به سطوح بالاتر گزارش می شوند.
  
بیماریهای مشمول گزارش فوری
(تلفنی)
شک به:
* وبا (التور)            * بوتولیسم              * فلج شل حاد       * مالاریا         * سرخک             * تیفوس     *سرخجه            * مننژیت باکتریال
* کزاز نوزادان           * دیفتری           * طاعون           * تب زرد         * هر نوع حیوان گزیدگی           *بیماریهای بثوری خونریزی دهنده    *انفلوانزا فوق حاد پرندگان      *پیامدهای نامطلوب ایمن سازی
 
* سایر بیماریهای واگیر در صورت مشاهده افزایش موارد
بیماریهای مشمول گزارش ماهیانه
(کتبی)
 
 
 
 
بیماریهای واگیر:
 
سیاه سرفه، تیفوئید، آنفولانزا، هپاتیت ویرال، تب مالت، لیشمانیوزیس، کیست هیداتیک، پدیکولوزیس، کچلی و گال(درصورت فراوانی موارد)، سل، جذام، کزاز بالغین، توکسوپلاسموز، سوزاک، اورتریت غیر گنوکوکی، زخم های تناسلی، سیفیلیس، شیگلوز، لپتوسیپروزیس، فاسیولازیس، سیاه زخم، شیستوزومیازیس
بیماریهای غیر واگیر:
 
سرطان ها، تالاسمی، گواتر، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای روانی (سایکوز، نوروز، عقب ماندگی ذهنی) و سوانح و حوادث
 
کلیه موارد مشمول گزارش فوری باید بطور کتبی هم اعلام گردند
 

 
 مسئول واحد:                                                                  
نام و نام خانوادگی :
عباس بیات اصغری
 
 
مدرک تحصیلی :
کارشناس مبارزه بابیماریها
سمت:کارشناس برنامه مراقبت آنفولانزا،بیماری های منتقله از آب و غذا،برنامه جامعه ایمن،بیماری های زئونوز 
تلفن داخلی    
231
 
 
مرکز تلفن
08646223612
08646224041
شماره فاکس مرکز
46222624
آدرس
خمین-میدان قدس،خیابان قدس مرکز بهداشت شهرستان خمین
 
 
تلفن مستقیم :
واحد مبارزه با بیماریها - واگیر و غیر واگیر :      46229327
 
 
 
 
معرفی اعضاء واحد
                                                              
نام و نام خانوادگی :
خانم اکرم اروجی
سمت:
کارشناس بیماریهای غیرواگیر،بیماریهای آمیزشی،تالاسمی و سرطان
-
نام و نام خانوادگی :
محسن مختاری
سمت:
کارشناس بیماری سل،پیامد های نامطلوب ایمن سازی،بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
نام و نام خانوادگی :
سید محمد بهشتی
سمت:
کارشناس  برنامه موارد حیوان گزیدگی ،زنجیره سرما،سوانح و حوادث، دیابت،عقرب و مار گزیدگی
نام و نام خانوادگی :
کمال صادقی
سمت:
مسئول پیگیری مطب ها و آزمایشگاه،هپاتیت،فشار خون ،تب مالت،ایدز،آنفولانزا،بیماری های گزارش ماهانه در پرتال،هماهنگی با پایگاه دیده ور شماره 4 شهری       
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved