سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


همکاران  واحد  بهداشت حرفه ای  مرکز  بهداشت خمین :

آقای مهندس علیرضا محمدی
مسئول واحد بهداشت حرفه ای
آقای مهندس روح الله امینی گندمانی
کارشناس بهداشت حرفه ای


 
مجموعه فایلهای دانلودی جهت واحد بهداشت حرفه ای 
آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار

آیین نامه اجرایی اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

دستورالعمل تاسیسات و تسهیلات کارگاه از نظر بهداشت

ضوابط مرتبط با معاینات دوره ای و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

فرم  MSDS

فرم استعلام بهداشتی

قوانین و مقررات بهداشت  حرفه ای

مقررات مربوط به نشان گذاری

نمونه برچسب ماده تولیدی

نمونه برگه اطلاعات ایمنی مواد

نمونه فرم صدور تاییدیه سلامت شغلی و محیط کار

نمونه فرم گواهی آموزش

نمونه فرم مشخصات کارگاه

نمونه فرم معرفی رابط سلامت


 
مقدمه :
بهداشت حرفه ای علمی است که با مسائل بهداشت محیط کار و سلامت افرادی که به کار گمارده می شوند سرو کار دارد. 
 
اهداف بهداشت حرفه ای :  
 
 تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین کشور بوده که نه تنها یک وظیفه شرعی است بلکه بعنوان یک راهکار اساسی در حفظ منابع مادی و سرمایه ای کشور مطرح میباشد .
اصول بهداشت حرفه ای :
شناسایی، ارزشیابی و کنترل جزء اصول کلی بهداشت حرفه ای به منظور دستیابی به اهداف آن قلمداد می شود. البته در این سال ها جزء چهارمی را تحت عنوان «پیش بینی» به این اصول افزوده اند که مقدم بر سه جزء پیشین بعنوان اصول بهداشت حرفه ای شناخته می شود.


 


شرح فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای :
 
1-             بازدیدوبازرسی ازکارگاههاوکارخانجات درچهاربخش ( صنعت - خدمات - کشاورزی – معدن ).
2-             تشکیل پرونده بهداشتی و تکمیل فرم بازدید کارگاه در مورد صنوف
3-             ثبت بازدیدهای انجام شده در دفتر مربوطه ثبت فعالیتهای بهداشت حرفه ای
4-             انجام معاینات قبل از استخدام، دوره ای کارگری ، کارمندی و غیره
5-             نظارت بر معاینات کارگری کارگاههای خانگی و کارگاههای تحت پوشش مراکز روستایی
6-             نظلرت و پایش عملکرد مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت در زمینه بهداشت حرفه ای و طرح بهبر
7-             هماهنگی و انجام معاینات کارگری صنایع و کارگاههای کوچک ( زیر 20 نفر ) در مرکز بهداشت
8-             هماهنگی و تشکیل شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان شهرستانی و کمیته های کارشناسی
9-             هماهنگی با مجمع امور صنفی و اتحادیه اصناف جهت اجرای طرح صنوف ( طرح تشدید )
10-         نظارت بر فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار و کارخانجات دارای پزشک طب کار و شرکتهای خدماتی مهندسی بهداشت حرفه ای.
11-         بازدید و نظارت بر فعالیت بهورزان خانه های بهداشت روستایی.
12-         پیگیری و در صورت لزوم پیگرد قانونی و معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی با هدف مرتفع شدن معضلات و مخاطرات بهداشتی در محیط های کاری
13-         جمع آوری اطلاعات در خصوص مواد اولیه ، بینابینی و نهایی و تکنولوژی تولید به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط کار مشاغل موجود در صنایع تحت پوشش
14-         نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارشناس و کاردان بهداشت حرفه ای و بهداشتیار کار صنایع .
15-         شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .
16-         اجرای دقیق دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه های مربوط به مواد قانون کار .
17-         همکاری با موسسات تحقیقاتی منطقه در زمینه شناخت عوامل زیان آور محیط کار و همکاری در اجرای برنامه های تدوین استانداردهای کشوری و طرح های مربوطه .
18-          شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه ای
19-         سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری برفعالیتهای بهداشت حرفه ای تحت سرپرستی
20-         مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی اطلاعات فنی و تکنولوژیک ، سایر اطلاعات عام یا ویژه
21-         برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداری ، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ، درمان آموزش و پزشکی
22-         همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی ، سیمنارها و غیره مختلف بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای ومحلی
23-         اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مرکز بهداشت استان
24-         پیگیری ونظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار.
25-         نظارت برتامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی باانجام نمونه برداری مستمر میکروبی باهمکاری آزمایشگاه آب .
26-         پیگیری ونظارت برجذب دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای درکارخانجات.
27-         پایش و نظارت بر فعالیتهای مسئولین ایمنی و بهداشت در صنایع توسط چک لیست پایش مربوطه
28-         برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ،مدیران ،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات ، پزشکان دوره دیده طب کار
29-         بررسی ، تایید و یا عدم تایید اندازه گیری های انجام شده صنایع در خصوص عوامل زیان آورمحیط کار توسط شرکتهای خدماتی مهندسی بهداشت حرفه ای
30-         بررسی ، تایید و یا عدم تایید معاینات انجام شده صنایع ، توسط شرکتهای خدماتی طب کار 
31-         نظارت براصلاح شرایط محیط کار شرکتهایی که مشاغل سخت وزیان آنها درکمیته کارهای سخت وزیان آور استان به تصویب رسیده است.
32-         نظارت وپیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ونصب آن درایستگاههای کار کارگران.
33-         نظارت وپیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار وموارد مطروحه درجلسات مذکور.
34-         تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع واعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کار در موعد مقرر.
35-         جمع آوری و جمع بندی آمارها ی ماهیانه –شش ماهه وسالیانه ومحاسبه شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها وارسال آنها به معاونت بهداشتی دانشگاه.
36-         نظارت برتامین تاسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاهها وکارخانجات براساس آیین نامه های مصوب .
37-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح بقا(بهداشت قالی بافان – طرح مشترک کمیته امداد و وزارت بهداشت )
38-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح اندازگیری وکنترل صدا
39-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح سنجش وساماندهی روشنایی محیط کار
40-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح سلیکوزیس
41-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح معادن
42-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح ارگونومی
43-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
44-         استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس شهرستان (HSE-MS )
45-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح بهداشت کشاورزان(طرح مشترک جهادکشاورزی ووزارت بهداشت )
46-         آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح تدوین پروفایل نمایه ایمنی شیمیایی شهرستان
47-         شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات , معادن , مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ریزی جهت بازدید از واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .
48-         همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار , بیماریهای   واگیر   , مسمومیت ها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای
49-         آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء به سلامت   جسمی , روانی و اجتماعی شاغلی لطمه وارد می سازد .
50-         بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین بمنظور انجام معاینات دوره ای
51-         آشنائی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C ) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور .
52-         هماهنگی ، نظارت وپیگیری در امر توسعه  , تاسیس , تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود .
53-         تشکیل دوره های آموزشی و باز آموزی برای بهداشتیاران کار ،کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آئین نامه های موجود .
54-         آشنایی باسیستم شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و خانه های بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته .
55-         همکاری و هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و سایر کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرای و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعملهای ستادی بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه .
56-         هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
57-           رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی ( صنعت , معدن , کشاورزی , خدمات ) با توجه به قوانین و مقررات موجود .
58-         آشنایی با مجموعه   قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی , تشکیلات   وزارت بهداشت   , درمان در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای .
59-         شرکت در جلسات دادسرا بعنوان نماینده مرکز بهداشت جهت بررسی شکایات ارسالی مرکز
60-         ـ مطالعه و بررسی آخرین دستاورد های علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای ( عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری , ارزشیابی و کنترل )
61-         ارائه   و اجرای روشهای اجرائی در جهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهای کار منطقه .
62-         تهیه ،تدوین و هدایت برنامه عملیاتی واحد بهداشت حرفه ای
63-         تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
64-         برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیازجهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای
65-         هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط(معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌هایصنفی و...)
66-         نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز وتهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه .
67-         تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحدبهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.
68-         بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحتنظارت و پایش .
69-         تهیه و تنظیم برنامه های مدون کاری بهداشت حرفه ای مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تحت پوشش.
70-         بازدید مشترک به همرا اداره کار از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجامفعالیتهای بهداشتیاران کار و کارگاههای مشمول کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار.
71-         برگزاری کلاسهای بازآموزی پزشکان ، کارشناسان ، کاردانان و بهورزان در زمینه فعالیتهای بهداشت حرفه ای
72-         بازدید مشترک با بهورزان از کارگاههای خانگی و غیر خانگی منطقه تحت پوشش و افزایش میزان بهسازی محیط کار در کارگاهها
73-         نظارت بر فعالیتهای بهورزان در زمینه تشکیل پرونده های بهداشتی و فرمهای بازدید کارگاهای جهت صنوف ، قالیبافان ، کشاورزان و سایر فعالیتهای مربوط به بهداشت حرفه ای
74-         بازدید از کارگاهها و صنایعی که در ساعات خارج از وقت اداری فعالیت مینمایند .
75-         نظارت بر نحوه کار ایستگاههای بهگر در کارخانجات مناطق تحتپوشش(کارگاه‌های با بعد کارگری زیر 50 نفر)
76-         صدور تأییدیه بهداشتی با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهای ذیربط در مراحل دریافت مجوز.
77-         انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .
فايلها
آيين نامه اجرايي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار.docx 18.955 KB
آئين نامه بهداشتي حمل دستي بار.docx 28.591 KB
آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي کشور.docx 15.101 KB
آيين نامه وسايل حفاظت فردي .docx 27.796 KB
دستورالعمل اجرايي آيين نامه بازرسي هدفمند بهداشت حرفه اي.docx 20.418 KB
دستورالعمل تاسيسات و تسهيلات کارگاه از نظر بهداشت.docx 31.227 KB
ضوابط مرتبط با معاينات دوره اي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار.docx 14.856 KB
فرم MSDS.docx 38.233 KB
فرم استعلام بهداشتي.docx 11.759 KB
قوانين و مقررات بهداشت حرفه اي.docx 21.948 KB
مقررات مربوط به نشان گذاري و.docx 30.033 KB
نمونه برچسب ماده توليدي.docx 11.323 KB
نمونه برگه اطلاعات ايمني مواد.docx 19.732 KB
نمونه فرم صدور تاييديه سلامت شغلي و محيط کار.docx 11.242 KB
نمونه فرم گواهي آموزش.docx 11.339 KB
نمونه فرم مشخصات کارگاه.docx 12.894 KB
نمونه فرم معرفي رابط سلامت.docx 11.543 KB
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved