سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت                                          سرپرست امور اداری  : آقای مجید سعیدی
                                     تحصیلات  : کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

سوابق کاری ومسئولیتها  :

- مسئول واحد پذیرش ،آمار ومدارک پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره )    بمدت 5  سال

-  حسابدار ومسئول حسابداری ترخیص   بمدت 9 سال
 
-  سرپرست امور اداری بیمارستان امام خمینی (ره ) وبیمارستان حضرت زینب (س)   بمدت   3 سال

-  مسئول کارگزینی بیمارستان امام خمینی (ره ) وبیمارستان حضرت زینب (س) بمدت 3 سال


شرح وظایف رئیس امور اداری
1.نظارت بر کلیه امور مربوط به امور اداری شامل( دبیرخانه تدارکات انبار- خدمات نقلیه)
2.مراقبت بر حسن جریان مکاتبات و عندالزوم کنترل ورود و صدور نامه ها.
3.نظارت مستمر بر امور جاری در واحد بایگانی اداری و ارائه راهنمایی لازم به کارکنان شاغل دراین قسمت .
4.نظارت بر امور جاری در واحد تدارکات و پیش بینی و برآورد هزینه و وسایل مورد نیاز و بررسی تقاضای خرید و ارسال درخواست بواحد تدارکات پس از حصول اطمینان از صحت آنها.
5.مراقبت در تهیه و نگهداری وسایل و لوازم در انبار و توزیع آنها بین واحدها طبق ضوابط.
6.نظارت بر امور جاری خدمات و حفظ و حراست ساختمانها و وسایل تأسیساتی و غیره
7.نظارت بر حسن انجام کار در نقلیه اعم از تعمیرات،تأمین سوخت و حفظ حراست خودروها و غیره.
8. مراقبت و رسیدگی دفاتر حضور و غیاب کارکنان.
9. امضاء پیش نویس مکاتبات مربوط به واحدهای تحت سرپرستی.
10. شرکت در جلسات تنظیم بودجه.
11. شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به خدمات و تدارکات.
12. شرکت در کمیته های انتساب و ارتقاء رتبه و ترفیع کارکنان واحدهای تحت سرپرستی .
انجام سایر امور مربوط طبق موازین و ارزشهای اسلامی

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved