يكشنبه 6 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


شنبه 9 دي 1391 مدل (SHEP) چیست ؟

مدل  جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت

(Systematic comprehensive Health Education and promotion model  (SHEPmodel

SHEP در واقع مدل آموزشی است که با هدف افزایش سواد سلامت عمومی public health literacy و با تکیه بر اصول کار تیمی ، کلیه مراحل مختلف اطلاعات ، ارتباطات و آموزش سلامت ، اعم از مرحله بررسی ،طراحی ،تولید ، اجرا، پایش و ارزشیابی را ،بصورت سیستماتیک و مدون و با دید جامع نگر درراستای ارتقای کمی و کیفی فرایندها مورد توجه قرار می دهد.

این مدل برچهار پایه زیر استوار است :

۱ – تهیه برنامه نرم افزاری و پکیجهای آموزشی

۲ – تجهیز سخت افزاری مراکز بهداشتی درمانی به وسایل کمک آموزشــــی ( اورهد، پرده نمایش ، صندلی دانش آموزی )

۳ – آموزش و آشنایی پرسنل کادر مراکز بهداشتی درمانی ( پزشکان ، دندانپزشکان ، ماماها ، کارشناسان مبارزه با بیماری ها ،بهداشت خانواده ، بهداشت محیط و حرفه ای، تغذیه ، مدارس، پرستاران ،مربیان و بهورزان  وآموزش سلامت ) ، همچنین تربیت مربیان همسان برای گروههای هدف مختلف بین بخشی ( دانش آموزی ، دانشجویی ، نیروهای نظامی ، رابطین بهداشتی ، رابطین سلامت ادارات و….) .

۴ – ایجاد سیستم آموزش و پایش پیوسته ( Continues Education and Evaluation System)

چرا که ارتقاء سلامت در سایه استمرار و همچنین پایش مداوم تاثیر آموزشهای ارائه شده میباشد .

همانطور که می دانیم درعصر رقابت اطلاعات زندگی می کنیم . ابزار اطلاع رسانی و آموزشی ، روز به روز متحول شده و دسترسی مردم نیز به این گونه ابزار بالا می رود . بنابراین برای نیل به تاثیر گذاری موثر آموزشهای مردمی ، سیستم سلامت نیز باید از وسایل کمک آموزشی مدرن بهره گیرد .

از آنجائیکه امروزه استفاده صحیح از اورهد وطلق های ترانسپارنسی به عنوان یکی از برترین وسایل کمک آموزشی دنیا مطرح می باشد ، شیوه آموزشی انتخاب شده برای مـــدل     (  SHEP ) ، استفاده از طلق های ترانسپارنسی های رنگی است که ارائه آنها بوسیله دستگاه اورهد صورت می گیرد . البته براساس تکنیک بازاریابی اجتماعی ، جهت بهره گیر ی از بسته  های آموزشی در شرایط مختلف ، نوع  CD ، لوح های آموزشی، فلیپ چارت ، متون نمایشنامه ، و …. نیز  تولید شده است .در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved