مهار تورم، رشد تولید

اخبار دانشگاه

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۹ مهر
  روز جهانی سالمند
 • ۱۶ مهر
  روز جهانی کودک
 • ۱۸ مهر
  روز جهانی بهداشت روان
 • ۲۰ مهر
  روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
 • ۲۳ مهر
  روز ملی مبارزه با سل