تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

اخبار دانشگاه

دستاوردها

پیام سلامت

روز جهانی سکته مغزی
۰۷ آبان ۱۴۰۰

روز جهانی سکته مغزی

تقویم دانشگاه

 • ۷ آبان
  روز جهانی سکته مغزی
 • ۱۷ آبان
  روز جهانی رادیولوژی
 • ۲۳ آبان
  روز جهانی دیابت
 • ۲۳ آبان
  روز حمایت از بیماران کلیوی
 • ۲۴ آبان
  روز حمایت از بیماران کلیوی
 • ۷ آبان
  روز جهانی سکته مغزی