تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۹ مرداد
  روز ملی انتقال خون
 • ۱۰ مرداد
  روز جهانی شیر مادر
 • ۱ شهریور
  روز پزشک
 • ۴ شهریور
  روز کارمند