تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۱۲ آذر
  روز جهانی معلولان
 • ۱۴ آذر
  روز رابطان بهداشت
 • ۱۶ آذر
  روز دانشجو
 • ۲۵ آذر
  روز پژوهش